Grupa 10

 

20230926 104218

 

BUDŻET OBYWATELSKI

W piątek 22 września 2023 r. rozpoczyna się głosowanie na projekty 10 edycji Budżetu Obywatelskiego w Lublinie. Potrwa do 10 października.

Zachęcamy całe rodziny do udziału w głosowaniu na projekt 

"D-80 Modernizacja schodów wejściowych wraz z podjazdem dla wózków w Przedszkolu nr 63, ul. Szmaragdowa"

Aby oddać głos w formie elektronicznej należy wejść na stronę https://decyduje.lublin.eu/pl/budzet-obywatelski-l/glosowanie/, zarejestrować się, zalogować a następnie oddać swoje głosy.

 

 

 

WITAMY PANIĄ JESIEŃ
20230928 110531
 
 
 

Jesień zawitała

20230926 092824

20230926 092833

20230926 094607

20230926 094623

20230926 095839

 

RODZINNY PRZEGLĄD SZTUKI LUDOWEJ 1

 

 

WRZESIEŃ

TYDZIEŃ I

1. W przedszkolu.

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
 • zachęcenie do udziału w aktywnościach rozwijających umiejętności komunikacyjne;
 • nawiązanie relacji rówieśniczych;
 • zachęcenie do stosowania przyjętych reguł zachowania w różnych sytuacjach dnia codziennego;
 • rozwijanie poczucia rytmu;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • utrwalenie zasad zawartych w kodeksie przedszkolaka.

TYDZIEŃ II

 1. Oto ja.

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • rozwijanie mowy;
 • utrwalenie informacji o sobie;
 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała;
 • poznawanie nazw części ciała;
 • ilustrowanie piosenki ruchem;
 • rozwijanie umiejętności tworzenia koła;
 • rozwijanie umiejętności łączenia ruchu z muzyką;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • dbanie o porządek na stanowisku pracy.

TYDZIEŃ III

 1. Moja droga do przedszkola.

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • rozwijanie mowy;
 • zapoznanie z zasadami bezpiecznego przechodzenia przez przejście dla pieszych;
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania koła wśród innych figur;
 • poznanie zasad układania rytmów;
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej;
 • doskonalenie dykcji i artykulacji;
 • rozwijanie umiejętności łączenia ruchu z muzyką;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • rozumienie znaczenia pierwszej pomocy;
 • rozwijanie sprawności manualnej.

TYDZIEŃ IV

 1. Jesień w parku, w lesie.

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • rozwijanie mowy;
 • rozwijanie koncentracji uwagi;
 • przeliczanie elementów, dostrzeganie rytmu i kontynuowanie go;
 • rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych;
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej;
 • rozwijanie poczucia rytmu;
 • rozwijanie umiejętności łączenia ruchu z muzyką;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • dbanie o porządek na stanowisku pracy.