Grupa 3

Spis treści

Spotkanie z Rycerzem i Królewną

ryc3

 

KONCERT MUZYKÓW Z FILHARMONII LUBELSKIEJ 8.05.2023

z brod

 

 URODZINY LAURY 100 LAT

lauuura

 

 Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na Maj

 

       Maj, tydzień 1

Temat tygodnia: Moja miejscowość, mój region              

Ø  nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych obiektów i miejsc,

Ø  słuchanie nagrań zespołów ludowych z regionu Lubelszczyzny, poznawanie przyśpiewek, tańców,

Ø  wskazywanie różnic między miastem a wsią,

Ø  poznawanie nazw pobliskich ulic,

Ø  rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10,

Ø  zapoznanie z herbem swojej miejscowości,

Ø  zapoznanie z wyrobami rękodzielnictwa,

Ø  poznawanie nazw wybranych, ginących zawodów.

 

       Maj, tydzień 2

Temat tygodnia : Moja ojczyzna

Ø  podawanie nazwy swojej ojczyzny i jej stolicy

Ø  poznawanie symboli narodowych: flagi, godła, hymnu narodowego

Ø  porównywanie ilości płynów w dwóch różnych butelkach za pomocą wspólnej miary,

Ø  poznawanie miary płynów,

Ø  zapoznanie z wyglądem mapy Polski,

Ø  zapoznanie z nazwami państw należących do UE,

Ø  kształtowanie poczucia przynależności narodowej.

 

Maj, tydzień 3

Temat tygodnia: Łąka w maju

Ø  obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobytu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów i wycieczek

Ø  zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi na łące oraz z rosnącymi tam roślinami,

Ø  zapoznanie z sześcianem,

Ø  rozwijanie umiejętności szeregowania,

Ø  poznawanie budowy biedronki,

Ø  rozwijanie zainteresowania przyrodą,

Ø  poznawanie nazw wybranych roślin zielnych.

                                                                      

             Maj, tydzień 4            

Temat tygodnia: Święto rodziców    

Ø  określanie pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny (np. babcia to mama mamy itp.)

Ø  opowiadanie o ulubionych zajęciach domowych poszczególnych członków rodziny

Ø  przedstawianie przygotowanego programu artystycznego dla rodziców z okazji ich świąt; wykonywanie upominków,

Ø  rozwijanie pamięci,

Ø  rozwijanie sprawności manualnej,

Ø  zachęcanie do sprawiania bliskim przyjemności,

Ø  rozwijanie umiejętności wykonywania pracy według instrukcji.

 

 URODZINY AMELKI 100 LAT

 amel 3

 

 24.04.2023 r. odbył się KONCERT MUZYCZNY pt. HISTORIE OPISANE DŹWIĘKAMI

opis