Grupa 3

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ

18.09 – 22.09 Nadchodzi jesień

OBSZAR FIZYCZNY

 • zachęcanie do podejmowania zabaw ruchowych, naśladowczych i pozawerbalnych, służących pełniejszemu poznaniu otaczającego świata
 • kształtowanie nawyku dbania o własne bezpieczeństwo na drodze
 • zachęcanie do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu (spacery, zabawy ruchowe w ogrodzie)
 • rozwijanie umiejętności samodzielnego ubierania i rozbierania się oraz dbania o siebie poprzez zakładanie ubioru adekwatnego do pogody

OBSZAR EMOCJONALNY

 • zachęcanie do obcowania z przyrodą i odkrywania emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego

OBSZAR SPOŁECZNY

 • stwarzanie okazji do dzielenia się swoimi doświadczeniami i wspomnieniami z wakacyjnych podróży
 • zachęcanie do aktywnego słuchania innych osób oraz czytanych przez dorosłego utworów literackich

OBSZAR POZNAWCZY

 • zapoznanie z położeniem i wyglądem Polski na mapie
 • zapoznanie w sytuacjach zabawowych z pojęciami dotyczącymi upływu czasu
 • kształtowanie aktywnej postawy badawczej poprzez prowadzenie obserwacji przyrodniczych,

przeprowadzanie eksperymentów i pokazów

 • poznawanie zjawisk przyrodniczych charakterystycznych dla wczesnej jesieni
 • rozwijanie twórczego myślenia poprzez zabawy twórcze, językowe i logiczne
 • stwarzanie okazji do podejmowania zabaw z liczeniem, tworzeniem zbiorów i określaniem liczebności zbiorów
 • kształtowanie zdrowych nawyków higienicznych i żywieniowych
 • stwarzanie możliwości do podejmowania zabaw z literami i napisami
 • zachęcanie do odkrywania żartów językowych w utworach literackich oraz do tworzenia własnych

z wykorzystaniem słów o takim samym brzmieniu a różnym znaczeniu

 
 
 
 
W niedzielę, 17 września przypada Narodowy Dzień Sportu.
Więcej informacji można uzyskać na stronie https://narodowydziensportu.pl/
 
W naszej grupie obchodzić będziemy ten dzień w poniedziałek, 18.09. Prosimy o sportowe stroje dla dzieci.