Konsultacje po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielkami w gr. III:
Dominika Nowak
Poniedziałek 15:30 – 16:00
Wtorek 7:30 – 8:00

 20230926 104218

 

BUDŻET OBYWATELSKI

W piątek 22 września 2023 r. rozpoczyna się głosowanie na projekty 10 edycji Budżetu Obywatelskiego w Lublinie. Potrwa do 10 października.

Zachęcamy całe rodziny do udziału w głosowaniu na projekt 

"D-80 Modernizacja schodów wejściowych wraz z podjazdem dla wózków w Przedszkolu nr 63, ul. Szmaragdowa"

Aby oddać głos w formie elektronicznej należy wejść na stronę https://decyduje.lublin.eu/pl/budzet-obywatelski-l/glosowanie/, zarejestrować się, zalogować a następnie oddać swoje głosy.

 

 

Dzisiaj odbył się koncert muzyków Filharmonii Lubelskiej. Dzieci słuchały różnicy między skrzypcami i altówką oraz poznały budowę klarnetu. Dziękujemy za piękny koncert.

IMG 20230925 WA0004

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ

25.09 – 29.09 Warzywa i owoce

OBSZAR FIZYCZNY

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych
 • doskonalenie sprawności manualnej
 • ćwiczenie samodzielności

OBSZAR EMOCJONALNY

 • dostrzeganie piękna darów natury

OBSZAR SPOŁECZNY

 • współpraca z innymi dziećmi w grupie
 • uważne słuchanie wierszy i opowiadań

OBSZAR POZNAWCZY

 • wypowiadanie się na temat treści wysłuchanych wierszy, opowiadań
 • rozróżnianie i nazywanie popularnych owoców i warzyw
 • rozróżnianie pojęć „ogród” i „sad”
 • poznawanie owoców i warzyw różnymi zmysłami
 • klasyfikowanie elementów i przeliczanie w dostępnym zakresie
 • przestrzeganie zasad podczas gier
 • poznawanie znaczenia spożywania warzyw i owoców dla zdrowia
 • rozwijanie poczucia rytmu

 17 września przypada Narodowy Dzień Sportu. W naszej grupie w poniedziałek świętowaliśmy proponując przedszkolakom jeszcze więcej ciekawych aktywności wprowadzających zdrowe nawyki na co dzień. Gimnastyka do muzyki, tor przeszkód, zawody sportowe na świeżym powietrzu i inne zabawy sportowe wypełniły nasz dzień. 

1695415305924

 

Słoneczny wrzesień wykorzystaliśmy łapiąc ostatnie promienie lata w ogrodzie przedszkolnym 

1695415578519

 

Pierwsze tygodnie po powrocie z wakacji to wiele zmian: nowa sala, nowe zabawki, nowy plan dnia... Na szczęście przedszkolaki z uśmiechem i odwagą wspólnie odkrywają i uczą się tego co nowe. 

1695415759453 

 

 

 

 

 RODZINNY PRZEGLĄD SZTUKI LUDOWEJ 1


PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ

18.09 – 22.09 Nadchodzi jesień

OBSZAR FIZYCZNY

 • zachęcanie do podejmowania zabaw ruchowych, naśladowczych i pozawerbalnych, służących pełniejszemu poznaniu otaczającego świata
 • kształtowanie nawyku dbania o własne bezpieczeństwo na drodze
 • zachęcanie do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu (spacery, zabawy ruchowe w ogrodzie)
 • rozwijanie umiejętności samodzielnego ubierania i rozbierania się oraz dbania o siebie poprzez zakładanie ubioru adekwatnego do pogody

OBSZAR EMOCJONALNY

 • zachęcanie do obcowania z przyrodą i odkrywania emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego

OBSZAR SPOŁECZNY

 • stwarzanie okazji do dzielenia się swoimi doświadczeniami i wspomnieniami z wakacyjnych podróży
 • zachęcanie do aktywnego słuchania innych osób oraz czytanych przez dorosłego utworów literackich

OBSZAR POZNAWCZY

 • zapoznanie z położeniem i wyglądem Polski na mapie
 • zapoznanie w sytuacjach zabawowych z pojęciami dotyczącymi upływu czasu
 • kształtowanie aktywnej postawy badawczej poprzez prowadzenie obserwacji przyrodniczych,

przeprowadzanie eksperymentów i pokazów

 • poznawanie zjawisk przyrodniczych charakterystycznych dla wczesnej jesieni
 • rozwijanie twórczego myślenia poprzez zabawy twórcze, językowe i logiczne
 • stwarzanie okazji do podejmowania zabaw z liczeniem, tworzeniem zbiorów i określaniem liczebności zbiorów
 • kształtowanie zdrowych nawyków higienicznych i żywieniowych
 • stwarzanie możliwości do podejmowania zabaw z literami i napisami
 • zachęcanie do odkrywania żartów językowych w utworach literackich oraz do tworzenia własnych

z wykorzystaniem słów o takim samym brzmieniu a różnym znaczeniu

 
 
 
 
W niedzielę, 17 września przypada Narodowy Dzień Sportu.
Więcej informacji można uzyskać na stronie https://narodowydziensportu.pl/
 
W naszej grupie obchodzić będziemy ten dzień w poniedziałek, 18.09. Prosimy o sportowe stroje dla dzieci.
 
 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ
11.09 – 15.09 Zabawy z latawcem

OBSZAR FIZYCZNY

 • doskonalenie sprawności ruchowej w czasie zabaw ruchowych, muzyczno-ruchowych oraz ćwiczeń gimnastycznych
 • stwarzanie sytuacji do nabywania doświadczeń umożliwiających rozwój manualny
 • zapoznanie poprzez zabawę ze schematem ciała człowieka

OBSZAR EMOCJONALNY

 • wyraża swoje emocje w ekspresji ruchowo-muzycznej i plastycznej
 • uczy się wczuwać w emocje innych

OBSZAR SPOŁECZNY

 • kształtowanie życzliwego nastawienia do innych ludzi, poznanie zasad gościnności
 • zapoznanie z zasadami korzystania ze wspólnych zabawek i książek

OBSZAR POZNAWCZY

 • zachęcanie do podejmowania zabaw promujących czytelnictwo
 • rozwijanie kompetencji językowych i umiejętności poprawnego formułowania wypowiedzi na określony temat, w szczególności na podstawie utworów literackich lub ilustracji
 • wdrażanie do samodzielności w eksperymentowaniu i eksplorowaniu otaczającego świata
 • zachęcanie do podejmowania zabaw związanych z odkrywaniem swojego otoczenia
 • zachęcanie do swobodnej ekspresji artystycznej m.in. teatralnej, plastycznej, muzycznej, ruchowej
 • rozwijanie wyobraźni
 • poznawanie różnych figur geometrycznych ze szczególnym uwzględnieniem trójkątów
 • umuzykalnianie dzieci poprzez zabawy muzyczne, muzyczno-ruchowe, zabawy ze śpiewem oraz słuchanie i śpiewanie piosenek
 • zachęcanie do podejmowania działań plastycznych i konstrukcyjnych

 


Zebranie z Rodzicami
Zapraszamy na spotkanie organizacyjne
8 września na godz. 16:00 w sali nr III

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ
4.09 – 8.09 Razem w przedszkolu
Cele ogólne
OBSZAR FIZYCZNY
• wdrażanie do samodzielności w zakresie czynności manualnych
• doskonalenie sprawności ruchowej w czasie zabaw ruchowych, muzyczno-ruchowych oraz ćwiczeń
gimnastycznych
OBSZAR EMOCJONALNY
• zachęcanie do rozpoznawania i nazywania przeżywanych emocji
• kształtowanie empatii i życzliwego nastawienia do siebie i innych
OBSZAR SPOŁECZNY
• stwarzanie przestrzeni do samodzielnego nawiązywania kontaktów z grupą rówieśniczą
• zapoznanie z zasadami życia i funkcjonowania w grupie rówieśniczej oraz w instytucji przedszkolnej
• wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych
• zapoznanie z obowiązkami dyżurnego
OBSZAR POZNAWCZY
• wdrażanie do przestrzegania zasad w zakresie bezpieczeństwa, organizacji pracy i zabawy
oraz higieny
• poznanie zawodów związanych z przedszkolem, wdrażanie do poszanowania pracy osób dbających
o przedszkole i jego podopiecznych
• rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, w szczególności na podstawie
utworów literackich lub ilustracji
• zapoznanie poprzez zabawę ze schematem ciała człowieka
• rozpoznawanie zapisu graficznego swojego imienia
• odczytywanie informacji przedstawionych w formie symbolicznej

• ćwiczenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów w zbiory według określonej cechy
i porównywania liczebności zbiorów
• umuzykalnianie dzieci poprzez zabawy muzyczne, muzyczno-ruchowe, zabawy ze śpiewem
oraz słuchanie i śpiewanie piosenek