Grupa 5

 

BUDŻET OBYWATELSKI

W piątek 22 września 2023 r. rozpoczyna się głosowanie na projekty 10 edycji Budżetu Obywatelskiego w Lublinie. Potrwa do 10 października.

Zachęcamy całe rodziny do udziału w głosowaniu na projekt 

"D-80 Modernizacja schodów wejściowych wraz z podjazdem dla wózków w Przedszkolu nr 63, ul. Szmaragdowa"

Aby oddać głos w formie elektronicznej należy wejść na stronę https://decyduje.lublin.eu/pl/budzet-obywatelski-l/glosowanie/, zarejestrować się, zalogować a następnie oddać swoje głosy.

 

 
 
RODZINNY PRZEGLĄD SZTUKI LUDOWEJ 1
 
Poznajemy kolory podstawowe i pochodne - zabawy z Panią Kasią- studentką UMCS
 
IMG 20230921 091215562
 
 Urodziny Juliana K.
 
IMG 20230921 085617596
 
 
Urodziny Krzysia G.
 
IMG 20230915 090602853
 
Poznajemy smaki- kwaśny - zabawy z Panią Kasią- studentką UMCS
 
IMG 20230922 090115148 HDR
 
 Nasze pierwsze zabawy w ogródku przedszkolnym
 
IMG 20230911 103923844 HDR

 

Nasz pierwszy obiad

IMG 20230901 114527602

 

 Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze w grupie 5 wrzesień 2023r.:

Krąg tematyczny 1. Pierwszy raz w przedszkolu 

 • CELE OGÓLNE

Obszar fizyczny

 • – wdrażanie do przestrzegania podstawowych zasad higieny, zgłaszania potrzeb fizjologicznych
 • – wdrażanie do samodzielnego zdejmowania i zakładania ubrania, korzystania z toalety, spożywania posiłków
 • –udział w zabawach kierowanych, ruchowych, sprzątanie zabawek po skończonej zabawie

Obszar emocjonalny

 • ─ wyrażanie emocji własnych i wczuwanie się w emocje innych dzieci
 • – dzielenie się z innymi swoimi przeżyciami

Obszar społeczny

– obdarzanie uwagą innych dzieci i osób dorosłych, poznawanie imion kolegów i koleżanek z grupy

– nawiązywanie relacji rówieśniczych

– kształtowanie umiejętności współdziałania w zabawie

 • – wdrażanie do przestrzegania zasad i reguł obowiązujących w zabawie

Obszar poznawczy

–nazywanie części ciała

─ klasyfikowanie zabawek ze względu na określoną cechę

─ wdrażanie do wypowiadania się na podany temat

 • – kształtowanie poczucia rytmu i umiejętności wokalnych
 • – poznawanie najbliższego otoczenia

 

Krąg tematyczny 2. Żegnamy wakacje

 • CELE OGÓLNE

Obszar fizyczny

– uczestniczenie w zabawach ruchowych

 • – wdrażanie do samodzielnego zdejmowania i zakładania ubrania, korzystania z toalety, spożywania posiłków

Obszar emocjonalny

─ przeżywanie i wyrażanie emocji, poznanie sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami

─ wypowiadanie się o tym, co każdy lubi

Obszar społeczny

 • – obdarzanie uwagą dzieci i dorosłych

─ uczenie się współdziałania z innymi dziećmi

─ integrowanie się z grupą

─ czerpanie radości ze wspólnych działań i osiągnięć

Obszar poznawczy

 • – kształtowanie umiejętności wyrażania swoich myśli
 • –słuchanie z uwagą utworów literackich
 • – doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego tekstu
 • – wykonywanie prac plastycznych
 • – rozpoznawanie przedmiotów za pomocą dotyku
 • – rozwijanie umiejętności matematycznych, przeliczanie na konkretach
 • – reagowanie na zmiany wysokości dźwięków (niskie i wysokie)
 • – rozwijanie umiejętności wokalnych
 • – uczestniczenie w zabawach twórczych

 

Krąg tematyczny 3. Kończy się wrzesień, nadchodzi jesień

CELE OGÓLNE

Obszar fizyczny

 • – uczestniczenie w zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu
 • – wdrażanie do samodzielnego korzystania z toalety, spożywania posiłków, zdejmowania i zakładania ubrania

Obszar emocjonalny

 • – rozpoznawanie emocji i ich nazywanie, dzielenie się z swoimi przeżyciami, emocjami, doświadczeniami

Obszar społeczny

 • – obdarzanie uwagą rówieśników, znajomość imion dzieci z grupy

─wdrażanie do współpracy z innymi

─ czerpanie radości ze wspólnych osiągnięć

Obszar poznawczy

 • – obserwowanie i nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla jesieni
 • – rozpoznawanie i nazywanie wybranych owoców
 • ─ poznawanie wartości prozdrowotnych warzyw i owoców

– wsłuchiwanie się w dźwięki przyrody, rozpoznawanie ich

– doskonalenie umiejętności matematycznych: klasyfikowanie przedmiotów ze względu na rodzaj, przeliczanie na konkretach we własnym zakresie

 • – podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej – korzystanie z dziecięcej biblioteczki, dbanie o książki
 • – doskonalenie poczucia rytmu i umiejętności wokalnych (śpiewanie piosenki, powtarzanie rymowanek)

 

Krąg tematyczny 4. Cuda na Ziemi

CELE OGÓLNE

Obszar fizyczny

 • – doskonalenie motoryki małej podczas zabaw drobnymi przedmiotami
 • – układanie prostych konstrukcji z klocków
 • ─ kształtowanie nawyku relaksowania się
 • Obszar emocjonalny

─ kształtowanie umiejętności radzenia sobie z porażką

Obszar społeczny

 • – odczuwanie przynależność do grupy
 • ─ dostrzeganie zalet współdziałania w zespole

Obszar poznawczy

 • – wyrażanie siebie poprzez impresję plastyczną i muzyczną
 • –rozpoznawanie różnych dźwięków, wskazywanie źródła pochodzenia
 • – wzbogacanie wiedzy o świecie roślin i zwierząt
 • – wykonywanie ćwiczeń oddechowych i logopedycznych
 • ─ słuchanie utworów literackich i wypowiadanie się na ich temat
 • – dostrzeganie i kontynuowanie prostych rytmów
 • – rozwijanie poczucia rytmu
 • – rozpoznawanie i nazywanie podstawowych kolorów
 • – podejmowanie aktywności poznawczej – oglądanie ilustracji w książkach i czasopismach