Grupa 6

 • Zabawy z latawcem 11.09. – 15.09.2023
 • Cele ogólne

  OBSZAR FIZYCZNY

  • doskonalenie sprawności ruchowej w czasie zabaw ruchowych, muzyczno-ruchowych oraz ćwiczeń gimnastycznych
  • stwarzanie sytuacji do nabywania doświadczeń umożliwiających rozwój manualny
  • zapoznanie poprzez zabawę ze schematem ciała człowieka

  OBSZAR EMOCJONALNY

  • wyraża swoje emocje w ekspresji ruchowo-muzycznej i plastycznej
  • uczy się wczuwać w emocje innych

  OBSZAR SPOŁECZNY

  • kształtowanie życzliwego nastawienia do innych ludzi, poznanie zasad gościnności
  • zapoznanie z zasadami korzystania ze wspólnych zabawek i książek

  OBSZAR POZNAWCZY

  • zachęcanie do podejmowania zabaw promujących czytelnictwo
  • rozwijanie kompetencji językowych i umiejętności poprawnego formułowania wypowiedzi na określony temat, w szczególności na podstawie utworów literackich lub ilustracji
  • wdrażanie do samodzielności w eksperymentowaniu i eksplorowaniu otaczającego świata
  • zachęcanie do podejmowania zabaw związanych z odkrywaniem swojego otoczenia
  • zachęcanie do swobodnej ekspresji artystycznej m.in. teatralnej, plastycznej, muzycznej, ruchowej
  • rozwijanie wyobraźni
  • poznawanie różnych figur geometrycznych ze szczególnym uwzględnieniem trójkątów
  • umuzykalnianie dzieci poprzez zabawy muzyczne, muzyczno-ruchowe, zabawy ze śpiewem oraz słuchanie i śpiewanie piosenek
  • zachęcanie do podejmowania działań plastycznych i konstrukcyjnych
  • poznanie budowy latawca oraz zasad jego działania

   

   

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców na Zebranie organizacyjne,

które odbędzie się w piątek, 8 września 2023 r., o godz. 16.00 w sali grupy VI.

 

Razem w przedszkolu   4.09.-8.09.2023

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

 • wdrażanie do samodzielności w zakresie czynności manualnych
 • doskonalenie sprawności ruchowej w czasie zabaw ruchowych, muzyczno-ruchowych oraz ćwiczeń gimnastycznych

OBSZAR EMOCJONALNY

 • zachęcanie do rozpoznawania i nazywania przeżywanych emocji
 • kształtowanie empatii i życzliwego nastawienia do siebie i innych

OBSZAR SPOŁECZNY

 • stwarzanie przestrzeni do samodzielnego nawiązywania kontaktów z grupą rówieśniczą
 • zapoznanie z zasadami życia i funkcjonowania w grupie rówieśniczej oraz w instytucji przedszkolnej
 • wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych
 • zapoznanie z obowiązkami dyżurnego

OBSZAR POZNAWCZY

 • wdrażanie do przestrzegania zasad w zakresie bezpieczeństwa, organizacji pracy i zabawy oraz higieny
 • poznanie zawodów związanych z przedszkolem, wdrażanie do poszanowania pracy osób dbających o przedszkole i jego podopiecznych
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, w szczególności na podstawie utworów literackich lub ilustracji
 • zapoznanie poprzez zabawę ze schematem ciała człowieka
 • rozpoznawanie zapisu graficznego swojego imienia
 • odczytywanie informacji przedstawionych w formie symbolicznej
 • ćwiczenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów w zbiory według określonej cechy i porównywania liczebności zbiorów
 • umuzykalnianie dzieci poprzez zabawy muzyczne, muzyczno-ruchowe, zabawy ze śpiewem oraz słuchanie i śpiewanie piosenek