W grupie pracują nauczycielki:

mgr  Izabela Kuć (konsultacje: wtorek 7:30-8:00 oraz piątek 15.30-16.00)

mgr Małgorzata Kulpińska-Kwiatkowska

Woźna oddziałowa:  Budzyńska Magdalena

 

Zajęcia dodatkowe w grupie:

 • religia: wtorek i piątek 9:45-10:00
 • język angielski: wtorek i czwartek 10:00 – 10:15
 • rytmika : środa i piątek 10:15-10:30

 

 

BUDŻET OBYWATELSKI

W piątek 22 września 2023 r. rozpoczyna się głosowanie na projekty 10 edycji Budżetu Obywatelskiego w Lublinie. Potrwa do 10 października.

Zachęcamy całe rodziny do udziału w głosowaniu na projekt 

"D-80 Modernizacja schodów wejściowych wraz z podjazdem dla wózków w Przedszkolu nr 63, ul. Szmaragdowa"

Aby oddać głos w formie elektronicznej należy wejść na stronę https://decyduje.lublin.eu/pl/budzet-obywatelski-l/glosowanie/, zarejestrować się, zalogować a następnie oddać swoje głosy.

 

 RODZINNY PRZEGLĄD SZTUKI LUDOWEJ 1

 


Nadchodzi jesień  18.09.- 22.09.2023

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

 • zachęcanie do podejmowania zabaw ruchowych, naśladowczych i pozawerbalnych, służących pełniejszemu poznaniu otaczającego świata
 • kształtowanie nawyku dbania o własne bezpieczeństwo na drodze
 • zachęcanie do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu (spacery, zabawy ruchowe w ogrodzie)
 • rozwijanie umiejętności samodzielnego ubierania i rozbierania się oraz dbania o siebie poprzez zakładanie ubioru adekwatnego do pogody

OBSZAR EMOCJONALNY

 • zachęcanie do obcowania z przyrodą i odkrywania emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego

OBSZAR SPOŁECZNY

 • stwarzanie okazji do dzielenia się swoimi doświadczeniami i wspomnieniami z wakacyjnych podróży
 • zachęcanie do aktywnego słuchania innych osób oraz czytanych przez dorosłego utworów literackich

OBSZAR POZNAWCZY

 • zapoznanie z położeniem i wyglądem Polski na mapie
 • zapoznanie w sytuacjach zabawowych z pojęciami dotyczącymi upływu czasu
 • kształtowanie aktywnej postawy badawczej poprzez prowadzenie obserwacji przyrodniczych, przeprowadzanie eksperymentów i pokazów
 • poznawanie zjawisk przyrodniczych charakterystycznych dla wczesnej jesieni
 • rozwijanie twórczego myślenia poprzez zabawy twórcze, językowe i logiczne
 • stwarzanie okazji do podejmowania zabaw z liczeniem, tworzeniem zbiorów i określaniem liczebności zbiorów
 • kształtowanie zdrowych nawyków higienicznych i żywieniowych
 • stwarzanie możliwości do podejmowania zabaw z literami i napisami
 • zachęcanie do odkrywania żartów językowych w utworach literackich oraz do tworzenia własnych z wykorzystaniem słów o takim samym brzmieniu a różnym znaczeniu

 • Zabawy z latawcem 11.09. – 15.09.2023
 • Cele ogólne

  OBSZAR FIZYCZNY

  • doskonalenie sprawności ruchowej w czasie zabaw ruchowych, muzyczno-ruchowych oraz ćwiczeń gimnastycznych
  • stwarzanie sytuacji do nabywania doświadczeń umożliwiających rozwój manualny
  • zapoznanie poprzez zabawę ze schematem ciała człowieka

  OBSZAR EMOCJONALNY

  • wyraża swoje emocje w ekspresji ruchowo-muzycznej i plastycznej
  • uczy się wczuwać w emocje innych

  OBSZAR SPOŁECZNY

  • kształtowanie życzliwego nastawienia do innych ludzi, poznanie zasad gościnności
  • zapoznanie z zasadami korzystania ze wspólnych zabawek i książek

  OBSZAR POZNAWCZY

  • zachęcanie do podejmowania zabaw promujących czytelnictwo
  • rozwijanie kompetencji językowych i umiejętności poprawnego formułowania wypowiedzi na określony temat, w szczególności na podstawie utworów literackich lub ilustracji
  • wdrażanie do samodzielności w eksperymentowaniu i eksplorowaniu otaczającego świata
  • zachęcanie do podejmowania zabaw związanych z odkrywaniem swojego otoczenia
  • zachęcanie do swobodnej ekspresji artystycznej m.in. teatralnej, plastycznej, muzycznej, ruchowej
  • rozwijanie wyobraźni
  • poznawanie różnych figur geometrycznych ze szczególnym uwzględnieniem trójkątów
  • umuzykalnianie dzieci poprzez zabawy muzyczne, muzyczno-ruchowe, zabawy ze śpiewem oraz słuchanie i śpiewanie piosenek
  • zachęcanie do podejmowania działań plastycznych i konstrukcyjnych
  • poznanie budowy latawca oraz zasad jego działania

   

   

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców na Zebranie organizacyjne,

które odbędzie się w piątek, 8 września 2023 r., o godz. 16.00 w sali grupy VI.

 

Razem w przedszkolu   4.09.-8.09.2023

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

 • wdrażanie do samodzielności w zakresie czynności manualnych
 • doskonalenie sprawności ruchowej w czasie zabaw ruchowych, muzyczno-ruchowych oraz ćwiczeń gimnastycznych

OBSZAR EMOCJONALNY

 • zachęcanie do rozpoznawania i nazywania przeżywanych emocji
 • kształtowanie empatii i życzliwego nastawienia do siebie i innych

OBSZAR SPOŁECZNY

 • stwarzanie przestrzeni do samodzielnego nawiązywania kontaktów z grupą rówieśniczą
 • zapoznanie z zasadami życia i funkcjonowania w grupie rówieśniczej oraz w instytucji przedszkolnej
 • wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych
 • zapoznanie z obowiązkami dyżurnego

OBSZAR POZNAWCZY

 • wdrażanie do przestrzegania zasad w zakresie bezpieczeństwa, organizacji pracy i zabawy oraz higieny
 • poznanie zawodów związanych z przedszkolem, wdrażanie do poszanowania pracy osób dbających o przedszkole i jego podopiecznych
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, w szczególności na podstawie utworów literackich lub ilustracji
 • zapoznanie poprzez zabawę ze schematem ciała człowieka
 • rozpoznawanie zapisu graficznego swojego imienia
 • odczytywanie informacji przedstawionych w formie symbolicznej
 • ćwiczenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów w zbiory według określonej cechy i porównywania liczebności zbiorów
 • umuzykalnianie dzieci poprzez zabawy muzyczne, muzyczno-ruchowe, zabawy ze śpiewem oraz słuchanie i śpiewanie piosenek