Grupa 7

NASZE STARSZAKI KREATYWNIE

 Link do zdjęć

 https://photos.app.goo.gl/z2Pjt7eJbD5CHKoS8

 

URODZINY IZY!

Wszystkiego najlepszego z okazji 5 -tych urodzin życzą koledzy i koleżanki z grupy oraz panie.

 

URODZINY MYKHALIO!

Wszystkiego najlepszego z okazji 5 -tych urodzin życzą koledzy i koleżanki z grupy oraz panie.

 

 

11.09 – 15.09.2023 r.

Temat tygodnia: „ Moja grupa"

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 •  uczestniczenie w działaniach grupowych organizowanych przez nauczyciela oraz we wspólnych swobodnych zabawach,
 • przestrzeganie ustalonych umów i zasad obowiązujących w przedszkolu,
 • stosowanie zwrotów grzecznościowych odpowiednich do sytuacji (dzień dobry, do widzenia, proszę, przepraszam, dziękuję),
 • porównywanie swojego wyglądu z wyglądem kolegów i koleżanek,
 • przestrzeganie podstawowych zasad związanych z higieną,
 • przyjmowanie poprawnej postawy podczas wykonywania różnych czynności,
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: bieżnych, orientacyjno-porządkowych, ze śpiewem,
 • rozpoznawanie dźwięków celowo wytwarzanych,
 • rytmiczne dzielenie słów – nazw obrazków,
 • rozwijanie płynności ruchów (np. poprzez udział w zabawach z elementami tańca),
 • ustalanie położenia obiektów względem własnej osoby,
 • liczenie elementów w naturalnych sytuacjach, np. ręczników w łazience, par butów w szatni, kwiatów w wazonie itp.
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach organizowanych przez nauczyciela (z elementami zespołowego współdziałania),
 • słuchanie piosenek śpiewanych przez nauczyciela oraz ich profesjonalnych nagrań,
 • poznawanie innych niż dotychczas zasad zachowania się w grupie.